เสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง: ดวงสุดา สร้างอำไพ จากผู้ได้รับผลกระทบสู่งานประชาสังคม

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

ดวงสุดา สร้างอำไพ ผู้ได้รับผลกระทบที่ผันตัวเองมาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคม และกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชนระหว่างพุทธ และมุสลิม ด้วยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ภาพประกอบจาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา