กฎหมายในกำมือ: ศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียน

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

อาเซียนมีพัฒนาการสำคัญคือมีปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแล้ว แม้เนื้อหากับการบังคับใช้ยังมีปัญหา การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคยิ่งเป็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไป