เรียนรู้และเข้าใจ ตอนที่ 12

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

เรียนรู้และเข้าใจ ตอนที่ 12

ในวงกินข้าวซึ่งกำลังพูดคุยกันอย่างออกรส ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศัพท์ที่นำมาซึ่งข่าวร้าย ทำให้ หนุ่ย จ๋า กอล์ฟ นิด และเคน ตัดสินใจเดินทางไปยังภาคอีสานในวันรุ่งขึ้น อุปสักบางอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนไป

วิทยากร: วีรพันธ์ งามมี ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการมูลนิธิพีเอสไอ

ถ้าผู้ใช้ยาเลิกด้วยความสมัครใจ โอกาสสำเร็จมีสูง นอกจากนี้วิธีการบำบัดที่ใช้อยู่ยังมีคำถามเรื่องประสิทธิภาพ และยิ่งต้องอยู่ภายใต้กระบวนการบังคับ/กึ่งบังคับบำบัด มีแนวโน้มจะเพิ่มปัญหามากกว่า ขณะที่งานลดอันตรายเป็นงานระยะยาว และค่อยๆ ทำงานสะสมความสำเร็จทีละก้าวเล็กๆ และคำนึงที่คุณค่า ศักดิ์ศรีและศักยภาพที่มีในมนุษย์ทุกคน

http://www.championidu.info/series/12