คลังเสียงเสวนา: เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

คลังเสียงเสวนา เสนอประเด็นร้อนๆ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลโลกกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งมีขึ้นเมือวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนำเสียงการเสวนาวิชาการหัวข้อ "เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร" ที่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัตรราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ และหัวหน้าคณะต่อสู้คดีเขาพระวิหาร มาร่วมอภิปรายและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีและคำตัดสินของศาลโลก รวมถึงอภิปรายว่าไทยได้และเสียอะไรบ้างจากคำตัดสินดังกล่าว ร่วมด้วยกับนายณัฏวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ รศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนี้จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เมือวันที่ 15 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา