วาทะจุดประกาย : สังคมใดจะรุ่งเรืองและผาสุกได้ตราบเท่าที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

"ไม่มีสังคมใดจะรุ่งเรืองและผาสุกได้ตราบเท่าที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น"
"No society can surely be flourishing and happy, of which the greater part of the members are poor and miserable"

อดัม สมิธ( Adam Smith) 1776
นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสก็อตแลนด์

ภาพประกอบ : wikipedia.org