เล่าข่าวนอกกระแส: ประจำสัปดาห์ 18 พฤศจิกายน 2556

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

- เนติวิทย์ ปฏิเสธไม่รับรางวัลผลงานสิทธิมนุษยชนดีเด่นจากคณะกรรมการสิทธิฯ
- สัมภาษณ์ภาคประชาชนไทย ร่วมค้านเขื่อนดอนสะโฮงของรัฐบาลลาว เกรงผลกระทบ