วาทะจุดประกาย

25 Mar 2013
1.45 นาที
"การเซ็นเซอร์ทำลายเป้าหมายของตัวเองเสมอ เพราะถึงที่สุด มันสร้างสังคมแบบที่ไม่สามารถใช้วิจารณญาณได้""Censorship always defeats its own purpose, for it creates the kind of society that is incapable of exercising real discretion."
19 Mar 2013
3.23 นาที
"ยุคสมัยของเราคือยุคแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องยอมขึ้นต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ศาสนาโดยข้ออ้างเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ กฎหมายโดยข้ออ้างเรื่องความสง่างาม พยายามจะหลีกเลี่ยงตัวเองจากการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น สิ่งเหล่านี้ก็มีแต่ทำให้ตัวเองเป็นที่น่าสงสัย และไม่สามารถอ้างว่าเป็นสิ่งที่น่าเคารพนับถืออย่างแท้จริง ซึงเหตุผลจะยอมรับว่าสิ่งใดน่านับถือแท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถผ่านการเผชิญหน้ากับการวิพากษ์ตรวจสอบอย่างเสรีของสาธารณะได้เท่านั้น"
11 Mar 2013
3.34 นาที
“หนทางเดียวที่จะช่วยรักษาโลกเราไว้ได้คือ สังคมนิยม แต่เป็นสังคมนิยมในบริบทที่เป็นประชาธิปไตย ที่นี่ (เวเนซูเอลา) ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ” - ฮูโก ชาเวซ, 2554
5 Mar 2013
2.07 นาที
“In politics, what begins in fear usually ends in folly”"ในทางการเมือง อะไรที่เริ่มต้นจากความกลัวมักจบลงที่ความโง่งมและหลอกลวง" แซมมวล เทย์เลอร์ คอเลริดจ์(Samuel Taylor Coleridge), กวี นักวิจารณ์ และนักปรัชญาชาวอังกฤษ เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของยุคโรแมนติกหรือจินตนิยมในประเทศอังกฤษ ร่วมกับ วิลเลียม เวอร์ดสเวอร์ท ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เขาเกิดเมื่อ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1772 และเสียชีวิตเมื่อ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1834
26 Feb 2013
1.28 นาที
"ผู้ไม่เคลื่อนไหว ไม่มีทางตระหนักถึงโซ่ตรวนที่พันธนาการ" "Those who do not move, do not notice their chains."โรซา ลักเซมเบิร์ก (Rosa Luxemburg)
18 Feb 2013
1.48 นาที
มนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเพราะพวกเขาอยู่ภายใต้การคุกคามหรือภายใต้การข่มขู่ ไม่เคยเลย พวกเขาเปลี่ยน เพราะพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดูเหมือนมีคุณค่า ชีวิตมีค่ามากพอที่จะก้าวไปข้างหน้า
11 Feb 2013
4.13 นาที
“ปัญญาชนสาธารณะจะต้องมีสาธารณะชนในวงกว้างเป็นผู้ฟังและผู้อ่านผลงานของเขา สิ่งนี้ถือเป็นวิถีปัญญาชนที่มีมาแต่ดังเดิมทว่าวิถีดังกล่าวกำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ” เบเนดิก แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) 26 มิ.ย.53
4 Feb 2013
1.32 นาที
“They won't listen. Do you know why? Because they have certain fixed notions about the past. Any change would be blasphemy in their eyes, even if it were the truth. They don't want the truth; they want their traditions.” "พวกเขาจะไม่ฟัง รู้ไหมว่าทำไม เพราะพวกเขามีความเข้าใจที่แน่นอนตายตัวเกี่ยวกับอดีต ในสายตาของพวกเขา ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อให้มันเป็นความจริง ก็เป็นได้เพียงการดูหมิ่น พวกเขาไม่ต้องการความจริง พวกเขาต้องการประเพณี"
27 Jan 2013
3.48 นาที
"กฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุม ที่จะดักจับได้เฉพาะคนอ่อนแอและยากจน แต่จะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีเมื่อเจอกับคนรวยและผู้มีอิทธิพลบารมี" "Written laws are like spider's webs; they will catch, it is true, the weak and the poor, but would be torn in pieces by the rich and powerful." อแนคคาซิส (Anacharsis) นักปรัชญาชาวไซเทียน (Scythians) 6 ศตวรรษ ก่อนคริสตกาล
21 Jan 2013
2.39 นาที
"คำวิพากษ์วิจารณ์ การล้อเลียน และการเสียดสี ที่เป็นเพียงการพูดจากมุมมองที่แตกต่างไปจากสิ่งดั้งเดิม กลับถูกตีความว่าเป็นการดูหมิ่น" โรแวน แอตคินสัน (Rowan Atkinson),16 ต.ค. 2555

Pages