วาทะจุดประกาย

14 Jan 2013
2.07 นาที
"ถ้าฉันสามารถมองได้ไกล นั่นก็เพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์" "If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants." - ไอแซก นิวตัน, 1676 นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์และนักปรัชญาชาวอังกฤษ
6 Jan 2013
2.47 นาที
"หากต้องการรู้ว่าใครปกครองคุณ ให้ดูว่าใครที่ไม่อนุญาตให้คุณวิพากษ์วิจารณ์" "To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize." วอลแตร์ (Voltaire) หรือ ฟร็องซัว-มารี อารูเอ นักประพันธ์และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 18
24 Dec 2012
2.21 นาที
If everybody loves us, something is wrong. We can't please everybody. "ถ้าคนทุกคนรักเรา ต้องมีอะไรบางอย่างผิดปรกติแน่ๆ (เพราะ)เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้"
17 Dec 2012
3.51 นาที
“นักปรัชญาพยายามอธิบายโลกไปต่างๆนานา แต่จุดสำคัญคือการลงมือเปลี่ยนแปลงมัน” "The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it." Karl Marx, 1845
10 Dec 2012
3.19 นาที
วาทะจุดประกาย : "การโฆษณาชวนเชื่อจะทำงานได้ดีที่สุดก็เมื่อบรรดาผู้ที่ถูกครอบงำ มั่นใจว่าพวกเขากำลังแสดงออกด้วยเจตจำนงค์อิสระของพวกเขาเอง"
3 Dec 2012
4.16 นาที
เลอง บูร์ชัวส์ (Léon BOURGEOIS) นักคิด นักการเมือง รัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนที่ 64 ของฝรั่งเศส โดยวาทะนี้ถือเป็นสาระสำคัญของแนวคิด ภราดรภาพนิยม(Solidarisme) ในทัศนะของเขา
26 Nov 2012
1.52 นาที
"The highest result of education is tolerance.""ผลลัพธ์สูงสุดของการศึกษาคือความอดทนอดกลั้น" เฮเลน อาดัมส์ เคลเลอร์ (Helen Adams keller) นักเขียนและนักมนุษยธรรมชาวอเมริกัน ผู้พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่อายุ 19 เดือน
18 Nov 2012
3.08 นาที
"I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character." "ข้าพเจ้ามีความฝัน" ว่าในวันหนึ่ง ลูกเล็กๆ ของข้าพเจ้าทั้งสี่ จะอาศัยอยู่ในประเทศ ที่เขาจะไม่ถูกตัดสินด้วยสีผิวของเขา แต่ให้เขาถูกตัดสินด้วยเนื้อหาในความเป็นตัวตนของเขา"-มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนีย(Martin Luther King Jr.), 28 ส.ค. 1963
11 Nov 2012
2.03 นาที
"Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past." “ผู้ที่ควบคุมปัจจุบันย่อมบงการอดีตได้ ผู้ที่ควบคุมอดีตได้ย่อมบงการอนาคตได้” คำขวัญของอำนาจในโอชันเนีย จาก นิยายชื่อ “1984” เขียนโดย จอร์จ ออร์เวลล์

Pages