ถ่ายทอดเสียง : สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

ถ่ายทอดเสียง ผ่านเว็บ ประชาไทใส่เสียง

สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

 
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา
 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (วันที่1)