เรียนรู้และเข้าใจ ตอนที่ 14

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

ร้านขายเสื้อของกอล์ฟกับหนุ่ย เริ่มมี คู่แข่งมากขึ้น หนุ่ยเริ่มมีความคิดที่จะกลับบ้าน วันต่อมา กอล์ฟ นิด จ๋า หนุ่ย ไปเทียวดอยกัน สัมผัสกับบรรยากาศ หนาวๆเย็นๆที่สุดแสนโรแมนติก

วิทยากร: ลาวัณย์ สาโรวาท ที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิพีเอสไอ

เมื่อชุมชนเปิดใจยอมรับและเข้าใจว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สิ่งที่ชุมชนสามารถทำได้การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมีแต่ด้านลบ มาสู่การตระหนักถึงคุณค่าและเปิดโอกาสให้เขารู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โครงการแชมเปี้ยนไอดียูได้พยายามที่จะเข้าถึงผู้ใช้ยา ผ่านกลไกอาสาสมัครที่อาจจะเคยเป็นผู้ใช้ยาหรือรู้จักคนที่ใช้ยา สร้างความไว้วางใจ ไปพร้อมกับการให้ข้อมูลบริการพื้นฐาน การมีบริการที่เอื้อมมือไปให้ถึงผู้ใช้ยาและสนับสนุนให้ผู้ใช้ยาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ จนคนในชุมชนนั้นๆได้เห็นและพัฒนาความร่วมมือจากในชุมชน