คลังเสียงเสวนา

17 Nov 2013
120.27 นาที
คลังเสียงเสวนา เสนอประเด็นร้อนๆ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลโลกกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งมีขึ้นเมือวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนำเสียงการเสวนาวิชาการหัวข้อ "เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร"
15 Nov 2013
79.33 นาที
รายการคลังเสียง เสนอเสวนา อ่าน "MAX WEBER วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง" โดยมี วีระ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาลิสา ยุกตะนันท์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 Oct 2013
62.26 นาที
คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ เป็นการปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี 14 ตุลา โดยเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในหัวข้อ "ความฝันเดือนตุลา สี่สิบปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในประเทศไทย" ในงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ที่ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 14 ต.ค. 56
22 Oct 2013
60.18 นาที
รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้เป็นการปาฐกถาโดยจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคตประชาธิปไตยไทย" เนื่องในวาระ 40 ปี 14 ตุลา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556
17 Oct 2013
92.36 นาที
รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากการอภิปรายของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานเสวนา "กวีของนายผี และการเมืองของอัศนี พลจันทร" จัดในวาระครบรอบชาตกาล 95 ปีของนายผี อัศนี พลจันทร พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการ "อ่านนายผี" โดยสำนักพิมพ์อ่าน ร่วมกับ โครงการปริญญาโท ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับงานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 56 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
23 Sep 2013
41.09 นาที
คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากการเปิดตัวหนังสือ "ประวัติศาสตร์เกาหลี: ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม" ผลงานของ รศ.พิพาดา ยังเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ
18 Sep 2013
41.06 นาที
คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากนำเสนองานวิจัยหัวข้อ "ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง" นำเสนอโดย ชลิตา บัณฑุวงศ์ สำหรับการนำเสนอดังกล่าว อยู่ในการสัมมนา "คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 56
11 Sep 2013
45.15 นาที
รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากการเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัล "หนังน่าจะแบน" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้อภิปรายได้แก่ สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง เครือข่ายคนดูหนังแห่งประเทศไทย ชญานินท์ เตียงพิทยากร นักวิจารณ์ภาพยนตร์ วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ ดำเนินรายการโดย สุลักษณ์ หลำอุบล และรัชพงศ์ โอชาพงศ์
2 Sep 2013
39.21 นาที
คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ: ไทยศึกษาในสายลมตะวันออก ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม ที่โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน ศาสตราจารย์ ทามาดะ โยชิฟูมิ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้นำเสนอหัวข้อ "การจับมือเป็นพันธมิตรกันของกลุ่มพลังที่ต้านประชาธิปไตยในประเทศไทย"
27 Aug 2013
41.41 นาที
คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้เป็นการปาฐกถาโดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ "การศึกษาสังคมไทยไร้น้ำยา และการเป็นอัมพาตทางการเมือง" โดยเป็นปาฐกถาเปิด "การประชุมวิชาการนานาชาติ: ไทยศึกษาในสายลมตะวันออก" (International Conference: Thai Studies through the East Wind) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม่ โดยคณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Japanese society for Thai Studies เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

Pages