Skip to main content
เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากนำเสนองานวิจัยหัวข้อ "ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง" นำเสนอโดย ชลิตา บัณฑุวงศ์ สำหรับการนำเสนอดังกล่าว อยู่ในการสัมมนา "คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 56