ASEAN Weekly

22 Nov 2013
32.17 นาที
ASEAN Weekly ดำเนินรายการโดยสุลักษณ์ หลำอุบล และดุลยภาค ปรีชารัชช สัปดาห์นี้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทกองทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีกองทัพอินโดนีเซีย กองทัพพม่า และกองทัพไทย โดยที่กองทัพอินโดนีเซียที่เคยมีบทบาททางการเมืองมาก ได้กลับเข้ากรมกองหลังสิ้นสุดยุคการปกครองอันยาวนานของซูฮาร์โตและเข้าสู่ยุคปฏิรูป ขณะที่กรณีพม่าและไทย กองทัพยังคงมีบทบาทเป็นผู้เล่นสำคัญในทางการเมือง
23 Sep 2013
58.18 นาที
อาเซียนวีคลีย์สัปดาห์นี้ นำเสนอเรื่องราวของคนไร้บ้านในเมืองมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ผ่านการบอกเล่าของ อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงภาคสนามเก็บข้อมูลวิจัยรอบแรกนานกว่า 7 เดือน โดยใช้ชีวิตแบบเดียวกันร่วมกับคนไร้บ้านในมะนิลา เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ผ่านมุมมองของนักมานุษยวิทยา
2 Sep 2013
28.46 นาที
การเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาเมื่อวันที่ 28 ก.ค.56 ที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เมื่อพรรคสงเคราะห์ชาติ พรรคฝ่ายค้านซึ่งนำโดยนายสม รังสี ได้จำนวนผู้แทนในสภามากเป็นประวัติการณ์ถึง 55 ที่นั่ง ขึ้นมาเบียดกับพรรคประชาชนกัมพูชา หรือ CPP ของนายกฯ ฮุน เซน ซึ่งได้ ส.ส. ลดลงมาเหลือ 68 ที่นั่ง ลดลงมาถึง 22 ที่นั่งจากที่เคยได้ถึง 90 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งปี 51
27 Aug 2013
17.09 นาที
อาเซียนวีคลีย์สัปดาห์นี้ มาสำรวจความสัมพันธ์ใกล้ชิดฮ่องกง - อาเซียน ในฐานะคู่ค้า-นักลงทุนสำคัญในอาเซียน พร้อมประเมินยุทธศาสตร์ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของจีนต่อเขตบริหารพิเศษอย่างฮ่องกง รวมทั้งศักยภาพของฮ่องกงที่ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและทำเลการค้าเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการศึกษาของย่านเอเชีย-แปซิฟิกอีกด้วย
19 Aug 2013
16.03 นาที
อาเซียนวีคลีย์สัปดาห์นี้ คุยกันถึงประเด็นใหญ่ ที่มีความสำคัญมากในภูมิภาค คือเรื่องความหลากหลายของกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์วรรณา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนเอเชียอาคเนย์ ภายใต้คำขวัญอาเซียนหนึ่งเดียวจะมีที่ทางหรือการจัดสรรพื้นที่ทางอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างไรให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่กลืนกลาย กดทับ เบียดขับ และไม่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงทางเชื้อชาติ อาเซียนควรจะมีบทบาทอย่างไรเพื่อขจัดความขัดแย้งจากความหลากหลายทาง ชาติพันธุ์ของแต่ประเทศสมาชิก และควรมีจุดแข็งร่วมกันอย่างไรทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
13 Aug 2013
18.47 นาที
อาเซียนวีคลีย์สัปดาห์นี้ มาทำความรู้จัก “กัมพูชา” เพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์บาดแผลร่วมกับไทยมาโดยตลอด ย้อนหลังไปยังสมัยที่อาณาจักรเขมรเรืองอำนาจ และค่อยๆ สู่ความล่มสลาย มาฟังประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์การเมืองกัมพูชาในยุคที่ปั่นป่วน สับสน รุนแรงที่สุดหลังการประกาศเอกราชและหลังสงครามเย็น เมื่อกัมพูชาเกิดสงครามกลางเมือง เกิดกองกำลังเขมร 3 ฝ่ายเข้ายื้อแย่งอำนาจทางการเมือง และเริ่มยุติลงเมื่อ เฮง สัมริน ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากเวียดนามเข้ายึดกรุงพนมเปญ และขับไล่เขมรแดงไปยังชายแดนกัมพูชา-ไทย และการเข้ามามีบทบาทผู้นำเดี่ยวของฮุน เซน จากการรัฐประหารในปี 2540 และทำความรู้จักกับ ฮุน มาเนต ทายาททางการเมืองคนต่อไปของฮุน เซน จากนั้นมองไปข้างหน้าอนาคตของกัมพูชาซึ่งมีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดได้น่าสนใจ ซึ่งไทยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นมิตรและความ ร่วมมือกับกัมพูชา หรือเลือกที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับกัมพูชาจากกรณีเขาพระวิหารต่อไป
5 Aug 2013
23.53 นาที
สัปดาห์นี้จะพาไปค้นหาคำตอบว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้ชาติในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ทยอยได้รับเอกราชภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และทบทวนเส้นทางการได้เอกราชของหลายหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีวันชาติตรงกับเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย ซึ่งประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เพียง 2 วันหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเลเซีย ซึ่งได้รับเอกราชในวันนี้เมื่อ 65 ปีที่แล้วหรือเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 และสิงคโปร์ซึ่งแยกออกจากมาเลเซียในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965
29 Jul 2013
68.53 นาที
ASEAN Weekly: ธงชัย วินิจจะกูล: สยาม/ไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา : ความรู้เรื่องไทยท่ามกลางภูมิภาค
22 Jul 2013
15.52 นาที
อาเซียนวีคลีย์สัปดาห์นี้ เสนอภาพรวมโลจิสติกส์และขุมข่ายคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล โดยเฉพาะเส้นทางถนนสายเอเชีย (Asian Highway Network หรือ AH project) ที่พาดผ่าน 32 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยเส้นทางที่สำคัญหลายสาย มีจุดตัดอยู่ที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอยู่มาก เนื่องจากสภาพถนนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และเส้นทางบางช่วงยังไม่ปลอดภัยพอ อย่างเช่นถนนสายเอเชียช่วงที่ผ่านชายแดนไทย-พม่า เพราะถนนตัดเข้าไปในเขตสู้รบ
14 Jul 2013
16.51 นาที
ASEAN Weekly ทางประชาไทใส่เสียงสัปดาห์นี้ มาจากประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ประชากรและสังคม 2556” เรื่อง ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Pages