กฎหมายในกำมือ

19 Mar 2013
7.24 นาที
อาเซียนมีพัฒนาการสำคัญคือมีปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแล้ว แม้เนื้อหากับการบังคับใช้ยังมีปัญหา การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคยิ่งเป็นสิ่งที่อยู่ไกลออกไป
22 Feb 2013
6.36 นาที
เคอร์ฟิวคืออะไร มีผลกระทบอะไรกับคนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเคอร์ฟิวบ้าง และทำไมต้องประกาศเคอร์ฟิว กฎหมายในกำมือวันนี้ชวนคุยเรื่องเคอร์ฟิว และช่วงกฎหมายประชาชนมาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง
11 Feb 2013
7.15 นาที
ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานยังยึดติดกับคู่ในแบบหญิงชายเพศตรงข้าม ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสภาผู้แทนราษฎรที่จะลองคิดร่างกฎหมายฉบับใหม่ ใช้ชื่อว่า ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อเปิดให้คนทุกคนสามารถจดทะเบียนกันได้ตามกฎหมาย แนวคิดนี้จะแก้ปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศได้หรือไม่ โปรดติดต่ออย่างใกล้ชิด!
20 Jan 2013
5.54 นาที
กรณีชาวโรฮิงญาเข้ามาในประเทศไทยตามข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เห็นว่ารัฐไทยขาดประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อาจเป็นเพราะไม่มีกฎหมายรองรับ รายการกฏหมายในกำมือตอนนี้ชวนท่านผู้ฟังสำรวจดูว่ามีกฏหมายใดที่ไทยสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือได้หรือไม่
7 Jan 2013
6.32 นาที
ชวนพูดคุยเรื่องกฎหมายคำนำหน้าชื่อ ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ก็กระทบสิทธิของคนกลุ่มหนึ่ง และติดตามความเคลื่อนไหวของร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน
24 Dec 2012
6.00 นาที
คนรักสัตว์คงเจ็บปวดจากการที่สัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ต้องกลายมาเป็นอาหาร การเสนอกฎหมายห้ามกินหมาเป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจในสังคม จนประชาชนกลุ่มหนึ่งเข้าชื่อกันเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สภาพิจารณาแล้ว ขณะเดียวกันความเห็นต่างก็ยังมีหลากหลาย
19 Dec 2012
6.57 นาที
กฎหมายในกำมือ: หยิบเอาข้อเสนอที่อยากให้แก้ไขกฎกระทรวงเมื่อหลายสิบปีก่อนเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน ช่วงกฎหมายประชาชน: พาไปตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
11 Dec 2012
4.45 นาที
ช่วง "กฎหมายในกำมือ" เสนอไอเดียจากผู้อ่าน ที่อยากให้แก้ไขกฎหมายแรงงานโดยเพิ่มวันหยุดจากเดิมสัปดาห์ละ 1 วันเป็น 2 วัน ช่วง "กฎหมายประชาชน" เล่าความเคลื่อนไหวของคณะรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112