Skip to main content
เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

-คชก. ไม่ผ่าน EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อนรอบ 2 ทั้งฝ่ายหนุน-ต้านลุ้นผล
-คปก.ดึงแรงงานหญิงและแรงงานข้ามชาติร่วมผลักดันกฎหมายแรงงาน
-เผยสีไทย 79% ตะกั่วสูง ฉลาก "ไร้สารตะกั่ว" หลายยี่ห้อเชื่อไม่ได้